LPM

Het LPM staat voor het Landelijk Platform voor Modevakonderwijs. Het is een vereniging van organisaties en zelfstandige scholen in het modevakonderwijs, opgericht op 4 april 2002.

Het doel van het LPM is:
– het in stand houden van het modevakonderwijs
– het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen binnen het modevak
– het vertalen van de ontwikkelingen van het modevak naar het modevakonderwijs

Dit wordt gerealiseerd door:
– bevorderen van eenheid in het modevakonderwijs waardoor een kwaliteitsgarantie kan worden geleverd
– het organiseren en afnemen van examens
– het werken aan het tot stand komen van een branchekwalificatie van de diploma’s
– goedopgeleide vakmensen leveren werk van constante goed kwaliteit

Examens
Met de examens van het LPM bieden de aangesloten scholen aan hun cursisten de mogelijkheid een vakdiploma mét branche erkenning te behalen.

De diploma’s betreffen de opleidingen costumière en kleermaker in het damesmodevak. Elke organisatie/school leidt op met eigen leermiddelen en lesstructuur.
Het LPM garandeert een theoretisch en praktisch goed onderbouwd niveau.

Textiel Warenkennis
Voor belangstellenden heeft het LPM voor het vak textielwarenkennis het lesboek “Alledaags Textiel” ontwikkeld. Dit boek is zeer praktijk gericht en voorzien van stofstalen die jaarlijks worden aangevuld.

In 2019 heeft onze cursus Textiel Warenkennis in combinatie met het boek Alledaags Textiel een branche-erkenning gekregen van de Modint!
Wil je meer weten over de leerstof en de examens, mail ons dag even!

Activiteiten
– het bevorderen en promoten van het modevakonderwijs dmv workshops, lezingen, examentrainingen, actuaslisatie stoffenkennis
– het organiseren van landelijke examens om een vakdiploma maatkleermaker te behalen

Belangstelling?
www.lpmmode.nl

info@lpmmode.nl