Voorwaarden

De cursist volgt de lessen met een maandabonnement van € 65,00 (eigen naaimachine mee) of van € 66,00 (gebruik van een naaimachine van de studio). Dit zijn de prijzen van 2018.
Het lesgeld kan op 1 januari worden verhoogd.

Het maandabonnement is voor 4 keer lessen in de maand. Soms heeft een maand 5 lesavonden, die hoeft niet apart betaald te worden, maar dient als reserveles voor onvoorziene omstandigheden, zoals uitval van een les door ziekte van een docent of als er weersverwachting code oranje/rood is aangekondigd.

De lessen duren 2 uur en 15 minuten. De betaling is voor 2 uur. Het kwartier extra les wordt opgebouwd als vakantie-uren voor de docenten. De vakanties worden doorbetaald.

De lessen dienen te worden gevolgd op de afgesproken dag.

De cursist heeft een kalendermaand opzegtermijn. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren op fiftywaysstudio@online.nl

De schoolvakanties van de basisschool worden gevolgd en door de cursist doorbetaald. In de zomervakantie hoeft de cursist slechts 2 weken door te betalen, de andere weken waarin de school gesloten is, worden op de factuur van die maand in mindering gebracht.

Als de cursist zelf buiten de schoolvakanties weggaat of een les mist, moet die les wel doorbetaald worden.

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, bij voorkeur binnen 4 weken na het missen van de les. Het inhalen gaat in overleg met de leiding van Fify Ways. Inhalen is geen recht maar een service van onze kant. Als er een inhaalles is afgesproken en die wordt afgezegd, dan komt die inhaalles te vervallen.

Rond de 15e van de maand wordt de factuur van de daaropvolgende maand verstuurd per mail, die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Wij vragen u om een automatische incasso te ondertekenen, maar daar bent u niet toe verplicht. In het geval van automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag (lesgeld en fourniturenaankopen) rond de 29e van de maand afgeschreven.

Als een factuur niet betaald wordt volgen er twee herinneringen, daarna wordt de factuur doorgegeven aan een incasso-bureau. De factuur wordt hierbij verhoogd met een bedrag van €75,00. Alle kosten van incasso zijn voor rekening van de cursist.

Als je je opgeeft voor een naaizaterdag dat moet de eventuele afzegging plaatsvinden voor 48 uur voor de naaizaterdag. Bij een afzegging daarna (= binnen 48 uur voor de naaizaterdag) wordt het lunchgeld  teruggestort, de dag moet wel betaald worden. In overleg kan de dag verzet worden naar een andere naaizaterdag, dit kan alleen als er plaats is.
Als de naaizaterdag een workshop dag is, moet in ieder geval het materiaal worden betaald.

Als je losse lessen wilt volgen kosten die € 19,50 per les. Je spreekt dan van te voren af wanneer je komt. Er moet op die dag wel plaats zijn in de les.

Alle materialen (patronen, stoffen, fournituren enz) die tijdens de les worden gebruikt, moeten zelf door de cursist worden meegenomen. Er is een kleine voorraad in de naaistudio.

Het cursusmateriaal verstrekt door Fifty Ways valt onder auteursrecht en mag niet gekopieerd en verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van Fifty Ways.

Fifty Ways behoudt het recht om de cursus tijdens de looptijd te veranderen van samenstelling, indeling, docent enz.

Fifty Ways heeft het recht cursisten die zich misdragen naar anderen, te weigeren. Ook dan betaalt de cursist een maand opzegtermijn.

De privacy regels (AVG) vind je onder het subitem Algemene Verordening Gegevensbescherming